شبکه خبری منتخبان ملت

مـــلـــتـــ پـــلــاســـ

زنده بی زنده!

در این ملت پلاس می پردازیم به موضوع مصائب پخش زنده برنامه های انتقادی رسانه ملی.

شورای نگهبان؛ اینجا، آنجا، همه جا...

در این ملت پلاس می پردازیم به روایتی از شورای نگهبان.

توافق با شیطان...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع تاریخی از کابوی های عهدشکن.

واردات خوراک دام در انحصار آقای میم...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع واردات انحصاری خوراک دام به نام میم...!

وام حلال !

در این شماره از ملت پلاس می پردلزیم به موضوع وام بانکی.

دشمن فوتبال!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع محرومیت تیم های ایرانی در پی کنارگیری از لیگ قهرمانان آسیا.

ماجرای یک تذکر !

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع تذکر حسن روحانی به رئیس صداوسیما.

ترور (قسمت دوم)

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به روایتی از عملیات های خصمانه امریکا و رژیم صهیونیستی در ترور فرماندهان مقاومت.