شبکه خبری منتخبان ملت

بـی لـکـنـتــ
در پارلمان خصوصی کشور چه میگذرد؟

خلوتکده عالیجنابان...

پارلمان بخش خصوصی؛ عنوانی که از سوی برخی از اعضای اتاق بازرگانی به این نهاد پرحاشیه اطلاق می شود. عنوانی پر طمطراق که دلیلی مهم برای حضور اتاق بازرگانی در بیش از ۶۰ «شورای حاکمیتی» است. در حال حاضر اتاق ایران به یکی از نهادهای قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شده است. با این حال خلاء نظارت بر مجموعه ای پر حاشیه و مهم همچون اتاق های بازرگانی نگران کننده است...