شبکه خبری منتخبان ملت

شبکه خبری منتخبان ملت

عناوین کل اخبار
نمایندگانی غیرمتخصص در کمیسیونی تخصصی

نمایندگانی غیرمتخصص در کمیسیونی تخصصی

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع نمایندگانی غیرمتخصص در کمیسیونی تخصصی.
ائتلاف در مجلس اول...

ائتلاف در مجلس اول...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع ائتلاف در مجلس بخش اول.
نمایندگان متورم!

نمایندگان متورم!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به نمایندگان متورم.
از وعده تا عمل !

از وعده تا عمل !

دراین شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع وعد و وعید های انتخاباتی.
از کربلا تا قدس...

از کربلا تا قدس...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع تشکیل سپاه قدس پاسداران.
تاکسی انتخاباتی!

تاکسی انتخاباتی!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی از دیدگاه مردم.
از جشن های لاکچری انتخاباتی تا تبلیغات از نوع سنگ پراکنی

از جشن های لاکچری انتخاباتی تا تبلیغات از نوع سنگ پراکنی

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع جشن های لاکچری انتخاباتی تا تبلیغات از نوع سنگ پراکنی.
از انتقادها به لیست اصولگرایان تا اجرای شیوه های عجیب در تبلیغات نامزدها

از انتقادها به لیست اصولگرایان تا اجرای شیوه های عجیب در تبلیغات نامزدها

دراین شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع انتقادها به لیست اصولگرایان تا اجرای شیوه های عجیب در تبلیغات نامزدها.
انتخابات از نوع پهلوی!

انتخابات از نوع پهلوی!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع انتخابات از نوع پهلوی!
طلوع اسکوچیچ!

طلوع اسکوچیچ!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع سرمربی تیم ملی ایران.
از انصراف پایداری برای ارائه لیست تا لیست اصلاح طلبان در تهران

از انصراف پایداری برای ارائه لیست تا لیست اصلاح طلبان در تهران

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع انصراف پایداری برای ارائه لیست تا لیست اصلاح طلبان در تهران.
1