شبکه خبری منتخبان ملت

شبکه خبری منتخبان ملت

عناوین کل اخبار
ارز ۴۲۰۰ در شکم سگ و گربه...

ارز ۴۲۰۰ در شکم سگ و گربه...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع: واردات برخی محصولات و کالاهای خاص در نبود، نظارت گمرک با ارز 4200 تومان.
کشمکش های پر حاشیه...

کشمکش های پر حاشیه...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع رد صلاحیت ها در مجلس یازدهم. شورای نگهبان: از کارچاقکنی تا ارتباط با بیگانه علت رد صلاحیت برخی از نمایندگان دستگاه قضا.نمایندگان متخلف را به مردم معرفی کند.
مدعی طبابت!

مدعی طبابت!

در این ملت پلاس می پردازیم به موضوع کسی که خود را مدعی طبابت می نامد.
لبخند سرهنگ!

لبخند سرهنگ!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به روایتی مستند از استراتژی امریکا در قبال ایران.
زنده بی زنده!

زنده بی زنده!

در این ملت پلاس می پردازیم به موضوع مصائب پخش زنده برنامه های انتقادی رسانه ملی.
شورای نگهبان؛ اینجا، آنجا، همه جا...

شورای نگهبان؛ اینجا، آنجا، همه جا...

در این ملت پلاس می پردازیم به روایتی از شورای نگهبان.
توافق با شیطان...

توافق با شیطان...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع تاریخی از کابوی های عهدشکن.
1