شبکه خبری منتخبان ملت

شبکه خبری منتخبان ملت

عناوین کل اخبار
مجلس جای پیرمردها نیست!

مجلس جای پیرمردها نیست!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع مجلس جای پیرمردها نیست!
دخالت سازمان یافته صهیونیست ها در انتخابات

دخالت سازمان یافته صهیونیست ها در انتخابات

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع دخالت سازمان یافته صهیونیست ها در انتخابات.
رای ارزان !

رای ارزان !

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع رای ارزان !
تکرارهای پی در پی!

تکرارهای پی در پی!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع تکرار های پی در پی!
این صندلی های بی وفا !

این صندلی های بی وفا !

دراین شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع صندلی های بی وفا !
نه! به انتخابات...

نه! به انتخابات...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع نه! به انتخابات...
ذخیره طلا در سرازیری...

ذخیره طلا در سرازیری...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع ذخیره طلا در سرازیری.
نمایندگانی غیرمتخصص در کمیسیونی تخصصی

نمایندگانی غیرمتخصص در کمیسیونی تخصصی

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع نمایندگانی غیرمتخصص در کمیسیونی تخصصی.
2