شبکه خبری منتخبان ملت

آرشیو نظرسنجی
آیا با طرح شفاف سازی آراء نمایندگان مجلس موافق هستید؟
بله
66.67%
خیر
33.33%
تعداد کل آراء : 3

آیا با طرح شفاف سازی آراء نمایندگان مجلس موافق هستید؟