بازديد معاونت اعتبارات و راهبری شعب بانك صنعت و معدن از واحد های توليدی استان سمنان
عضو هيأت عامل بانك صنعت و معدن به همراه رييس اداره بازاريابی و بانكداري شركتی اين بانك از چندين واحد صنعتی در استان سمنان جهت ارزيابی اين طرح های صنعتی و تأمين مالی آنها بازديد نمودند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، عبدالرضا ولي الهي معاونت اعتبارات و راهبري شعب به همراه مهدي صدري رياست اداره بازاريابي و بانكداري شركتي روز چهارشنبه نوزدهم شهريورماه در سفر به استان سمنان ، از واحد هاي توليدي و صنعتي صنايع رنگسازي پارس اشن ، معدني املاح ايران ، عقاب افشان و فولاد آلياژي بازدید بعمل آورده و در جريان روند فعاليت اين شركت هاي صنعتي قرار گرفتند؛ در اين بازديد مديران شركت هاي مزبور توضيحاتي در خصوص عملكرد واحدها و طرحهاي در حال اجرا و توسعه اي ارائه نمودند.
در اين بازديدها معاونت اعتبارات و راهبري شعب نقطه نظرات خود را در خصوص نحوة تعامل و همكاري با اين مشتريان بيان نموده و بر حمايت از بخش توليد كشور در سالي كه به نام جهش توليد مزين شده است، تأكيد كرد.
همچنين رييس اداره بازاريابي و بانكداري شركتي در خصوص بانكداري شركتي مذاكراتي با واحدهاي مزبور داشت و به آنان اطمينان داد بانك تلاش خود را در مساعدت به واحدهاي صنعتي فعال استان و ارائه خدمات نوين بانكي به آنان به كار مي گيرد.