تذکر شورای شهر به «زاکانی»
هدی عباسی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان این که تذکر من به شهردار تهران پیرو انتصابات گذشته  و پیش رو است گفت: از زاکانی می خواهم که در انتصاب مدیران شرکت ها ، سازمان ها و غیره چه آنهایی که منصوب شدند و چه آنهایی که در شرف انتصاب هستند قوانین و مقررات شهرداری و قوانین حاکم در اساس نامه ها را رعایت کنند.

وی با بیان این که روابط از پیش مشخص شده است، گفت: در مواردی که در انتصابات ، استانداردها رعایت نشده باید به سرعت رویه اصلاح شود و مدیرانی از درون شهرداری با روحیه جهادی ، شجاع، خلاق و غیره جایگزین انتصاباتی شوند که احیانا خلاف مقررات بوده است.