آیا خرید و استفاده از گاز اشک آور و شوکرها مجاز است؟
به گزارش شبکه خبری منتخبان ملت؛ طبق قانون هر فردی که به طور غیرمجاز اقدام به خرید، نگهداری، حمل و یا فروش و استفاده از گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

همچنین خرید و فروش و استفاده از شوکرها نیز از نود و یک روز تا شش ماه حبس دارد.