حکمرانی شهرداری در پایتخت عاملی برای تعیین چارچوب‌های حوزه شهری
 قاسم میرزایی نیکو با عجیب خواندن اظهارنظر شهردار تهران مبنی بر اینکه در رابطه شهرداری و شورای شهر آیین‌نامه و چارچوبی نیست و بد نیست پیشنهاد بدهیم دولت برای این رابطه چارچوبی تعیین کند، گفت: این شهرداری است که باید چارچوب‌های خود را تعیین و احیا کند، بنابراین باید شهردار تهران به عنوان عضوی از هیات دولت در این زمینه طرح ارائه دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شهرداری باید در مسیر تعیین چارچوب‌های رابطه‌هایی که با شورای شهر دارد، موانع را برطرف کرده و مشکلاتی که در حوزه مدیریت شهری مرتبط با وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی است را رفع کند.

شهرداری تهران در مرکز حکومت قرار دارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شهرداری تهران در مرکز حکومت قرار دارد، بنابراین باید در وهله اول تنظیم روابط، اهداف و وظایف خود را تعیین کند، سپس در صحن شورای شهر به یک جمع‌بندی برسند و نتیجه را توسط نماینده شورا به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیاورند تا از اینجا ابلاغ شود یا از هیات دولت با ارائه یک لایحه قوی به این حوزه ورود پیدا کند.

کمبود بودجه شهرداری دغدغه اصلی حوزه شهری نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: اینکه شهرداری به این موضوع بپردازد که کجا پول ما را ندادند یا کجا حسابمان چگونه بوده، موارد خُردی است که نباید به آنها توجه شود و بجای پرداختن به این موضوعات فرعی باید به موارد اصلی بپردازند.

تعیین چارچوب‌های شهرداری را نمی‌توان از بالا به آنها دیکته کرد

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: هم‌اکنون برای تعیین چارچوب‌های شهرداری باید از پایین به سمت بالا حرکت کرد، نه اینکه انتظار داشته باشند از بالا به آنها دیکته شود، چرا که اگر به این صورت چارچوب‌ها تعیین شود، شهرداری نتیجه آن را نخواهد پذیرفت./

پایان پیام