بازگشایی ساختمان جدید شعبه مازندران

ساختمان جدید شعبه مازندران با حضور مدیرعامل شرکت بیمه دی بازگشایی شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی؛ در راستای یکپارچه سازی معماری و فضای داخلی شعب بیمه دی، ساختمان جدید شعبه مازندران با حضور محمدرضا کشاورز، مدیرعامل شرکت بیمه دی بازگشایی شد.
در ادامه، نشستی با حضور نمایندگان و کارکنان شعبه برگزار شد و طی آن همکاران به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.