حضور بیمه دی در میان هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستانبیمه دی در راستای مسئولیت اجتماعی خود، اقلام و بسته های حمایتی در میان هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستان توزیع کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی؛ شرکت بیمه دی با حضور در میان هموطنان استان سیستان و بلوچستان، ضمن اهدای بسته های حمایتی سعی در بررسی و رفع مشکلات هموطنان در این خطه از