لزوم برقراري پوشش بيمه‌اي برای مراقبت‌هاي تسكيني ) (Hospice & Palliative Care

  

سازمان بهداشت جهاني، مراقبت تسكيني  (hospice and palliative care)  را به عنوان راهكاري براي ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري‌هاي صعب العلاج و خانواده ایشان و كاهش آلام و مشكلات آنان معرفي كرده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر سید داود حسینی، متخصص پزشکی اجتماعی و رئیس شورای فنی این شرکت در نوشتاری با اعلام این مطلب گفت: كشور ما نيز مشابه بسياري از كشورهاي ديگر دنيا با روند سريع كهنسالي جمعيت مواجه است . سالمندي جمعيت و از طرفي كنترل بيماريهاي حاد وعفوني، موجب ايجاد آمار فزاينده بيماران مزمن و صعب العلاج شده است. از سوي ديگر كاهش تعداد فرزندان؛ مهاجرت جوانان ، كمرنگ شدن روابط عاطفي سنتي و مشغله روزافزون آحاد جامعه، موجبات شيفت سريع سالمندان به مراكز تشخيصي درماني و تمايل به بستري اين بيماران را فراهم  آورده است .

وی افزود: تعدادی از اين افراد در زمان تشديد بيماري و نياز به مراقبت بيشتر، بطور مكرر بستري مي‌شوند. این موضوع در بخش دولتي عليرغم كمبود تخت‌هاي بيمارستاني به خصوص در بخش‌مراقبت‌های ويژه، باعث اشغال تخت‌ها و محروميت ساير بيماران نیازمند مراقبت از این امکانات مي‌شوند و در بخش هاي خصوصي نيز موجب بستري‌هاي غير ضروري و تحمیل هزينه هاي بسيار سنگين هتلينگ ( بستری دراز مدت و بعضأ چند ماهه در  icu  )  و اختصاص تجهيزات و امكانات ویژه به اين بيماران و همراه با  محروم شدن ساير بيماران اورژانسي از اين امكانات مي‌گردد.

دکتر حسینی با اشاره به اینکه  اين افراد تا لحظات آخر عمر، اقدامات تشخيصي درماني پرهزينه و غالبأ غير ضروري دريافت مي‌كنند و در نهايت بسياري از اين بيماران روی تخت‌هاي بيمارستان و در بخش‌هاي مراقبت ويژه فوت مي‌شوند، تاکید کرد: اين در حاليست كه درغالب موارد، بستري بيماران سالمند با بیماری صعب العلاج در بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه تأثيري در بهبود اين قبيل بيماران ندارد و به عنوان يك مراقبت پرهزينه و غير موثر در نظر گرفته مي‌شود.

رئیس شورای فنی بیمه دانا اظهار داشت: در زمان بستري اين بيماران  نه تنها امکان اقدام درماني موثري جهت ايشان فراهم نمی باشد بلكه بعضأ با اقدامات تشخيصي مكرر و غيرضروري صرفأ بهانه اي جهت استمرار بستري اين قبيل بيماران فراهم شده و حتی گاهی اعمال جراحي غير ضروري و غير مفید براي ايشان انجام می شود كه اين موارد مصاديقي از تقاضای القائي و تحميل هزينه هاي غير ضروري در سيستم  بهداشتي درماني کشور است كه علاوه بر عوارض متوجه بیمار، بخش قابل توجهي از اين هزينه ها نيز متوجه صنعت بيمه و شركت‌هاي بيمه فعال در حوزه بيمه درمان پایه و تكميلي است .

وی گفت: تعدادي از موارد بستری ها توسط پزشكان معتمد بيمه (ناظرین بيمارستاني) قابل شناسايي است اما در حال حاضر راه حل قطعي و جايگزين مناسب و موثر جهت خاتمه بستري اين افراد وجود ندارد، شاید با توسعه فرهنگ اخذ مشورت از متخصصین طب سالمندی در بین سایر پزشکان متخصص بیمارستان‌ها، بتوان تا حدودی مواجهه منطقی و مطلوب تری با این بیماران داشت .

دکتر حسینی افزود: سازمان بهداشت جهاني، مراقبت تسكيني ( hospice and palliative care ) را به عنوان راهكاري براي ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري‌هاي صعب العلاج و خانواده ایشان و كاهش آلام و مشكلات آنان معرفي كرده است.با توجه به افزایش روزافزون تعداد سالمندان نیازمند این خدمات، اقدامات زیر جهت حفظ کرامت و بهبود شرایط نگهداری و جلوگیری از تحمیل هزینه های غیر ضروری می تواند مد نظر قرار گیرد:

1- تأسیس و تدارک مراکز ویژه مراقبت تسکینی از سالمندان، که لازم است وزارت معظم بهداشت و همچنین بخش خصوصی در این حوزه ورود و سرمایه گزاری نمایند .این مراکز با فعالیت و اشراف تخصصی به موضوع مشکلات و بیماریهای سالمندی و با هزینه کمتر از بیمارستان، مجهز به امکانات لازم برای مراقبت پزشکی با کیفیت از این بیماران هستند.

 2- جهت نگهداری این بیماران ، مراقبت تسكيني در منزل مد نظر قرار گیرد، كه در اين شكل نگهداري ؛كوشش بر اين است كه بيمار در خانه خود يا در محيطي درد آشنا و مهربان، در آرامش، باقي زندگي را سپري كند و با استفاده از مراقبت ضروري  و مسكن‌ها، از درد كشيدن در امان باشد . شرکتهای با محوریت ارائه خدمات پزشکی در منزل می توانند از این بیماران مراقبت کرده و با توسعه این شرکتها و ارتقاء سطح خدمات آنها ،امکان ارائه خدمات همتراز و مشابه خدمات ضروری بیمارستانی در منزل با هزینه بسیار کمتر از بیمارستان نیز فراهم خواهد شد.

3- در بسياري از كشورهاي دنيا هزينه هاي خدمات و مراقبتهای تسکینی به اين بيماران درچارچوب خاص توسط شركتهاي بيمه اي قابل پرداخت مي باشد، ليكن دركشور ما اين خدمات از طرف شركت هاي بيمه اي اعم از پايه و تكميلي تعریف و تعهد نشده است، هرچند اخیرأ تعرفه هايی جهت ارائه خدمات درمانی در منزل وضع گرديده است.

 با عنايت به مراتب مذکور و مبالغ بسيار بالاي هزينه هاي بستری در بیمارستان و اهميت موضوع ،  تعریف شرایط تعهد این هزینه ها متعاقب انتقال این قبیل بيماران از مراكز بيمارستاني به مراکز مراقبتهای تسکینی یا منزل ، بعنوان پوشش بيمه اي جديد توسط بیمه گران و در آيين نامه هاي بیمه درمان مصوب شوراي عالي بيمه قابل تبیین است که در صورت تعريف درست اين خدمات، علاوه بر حفظ حرمت و کرامت این طیف از بیمه شدگان، نه تنها هزينه هاي شرکت های بيمه  افزايش نمي يابد بلكه با قبول بخشي ازهزينه ها توسط بيمه گران، تعداد قابل توجهی از این قبیل بيماران بستري در بيمارستانها به سمت مراقبت تسکینی و مراقبت در منزل خواهند رفت كه علاوه بر رضايت و آرامش بيماران موجبات پیشگیری از خدمات غیر ضروری و همچنین كاهش قابل توجه هزينه ها  در اين زمينه را فراهم خواهد ساخت.